KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN
Postbus 262, 2260 AG LEIDSCHENDAM

Keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar


Elke wijnhandelaar wil en moet zich kunnen onderscheiden. De veranderende wet- en regelgeving, toenemende verwachtingen en eisen van afnemers op het gebied van onder andere duurzaamheid en kwaliteit in het verlengde van zich kritisch opstellende consumenten spelen hierbij een belangrijke rol. Certificering door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het voeren van het daarbij behorende keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar leveren aan dit streven een belangrijke bijdrage.

Het Handboek en de voorwaarden uit 2006 zijn, waar relevant, aangepast en geactualiseerd om zodoende onderscheidend te blijven en de KVNW Register Wijnhandelaren hierin te ondersteunen. Op deze manier blijft er aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen, actualiteit en de veranderende wet- en regelgeving. In 2012 zijn daar aanpassingen bijgekomen welke resulteren in deze huidige geactualiseerde uitgave. In gezamenlijk overleg met de leden, het bestuur en experts is besloten om het kwaliteitsonderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en/of Duurzaam Ondernemen verder te integreren in het Handboek en de voorwaarden voor KVNW Register Wijnhandelaren. Dit houdt in dat enkele voorwaarden zijn herschreven, bijgewerkt en/of toegevoegd. De laatste versies van de Hygiënecode en Reclamecode zijn eveneens opgenomen.

De voorwaarden waaraan een lid moet voldoen om het recht te verkrijgen de titel “KVNW Register Wijnhandelaar” te mogen voeren betreffen:

 1. Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid
 2. Werkgelegenheid en verhouding tussen werkgever en werknemer
 3. Opleiding, onderwijs en ontwikkeling personeel
 4. Bescherming gezondheid en veiligheid klanten en consumenten
 5. Inkoopvoorwaarden
 6. Naleving en klachtenafhandeling
 7. Transparantie en eerlijke communicatie
 8. Privacy klant en consument
 9. Milieu, afvalverwerking, energie en water
 10. Transport en logistiek
 11. Administratieve bedrijfsvoering en verantwoording afleggen
 12. Stakeholders en ketenbeheer

Iedere wijnhandelaar die lid is van de KVNW wordt geacht “KVNW Register Wijnhandelaar” te worden.
 

Het mogen voeren van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar betekent dat de wijnhandelaar voldoet aan de hiervoor omschreven kwalitatieve voorwaarden. Dit is verwoord in de licentieovereenkomst die de KVNW individueel sluit met iedere Register Wijnhandelaar. De voorwaarden zijn in de eerste plaats gebaseerd op kwaliteitsnormen als HACCP, BRC, IFS en ISO 9001/22000. Daarnaast zijn er voorwaarden toegevoegd op MVO-gebied.